Úvod Slovník použitých pojmů

Slovník použitých pojmů

Slovník použitých cizích a odborných slov :


Analýza
- znamená rozbor, metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Používá se v mnoha vědách, ve filosofii i v běžném životě, pokud chceme dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností.

Anestezie - volně přeloženo z řečtiny znamená stav bez vnímání. Představuje umělé uspání pacienta (celková anestezie), nebo znecitlivění určité části jeho těla (lokální anestezie) za účelem usnadnění nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku a poskytnuti lepší péče.

Diagnostika - věda zabývající se bližším zkoumáním různých jevů, které způsobily danou skutečnost. V medicíně se zkoumají okolnosti apříznaky, podle nichž se určí o kterou konkrétní nemoc jde.

Deficit - přeloženo z latiny znamená nedostatek, že něco chybí. Používá se v mnoha oborech. V tomto případě jde o nedostatek jódu.

Imunitní systém - obranyschopnost. Hlavním úkolem imunitního systému je obrana organismu proti patogenům, nebezpečným cizorodým látkám (např. toxinům, mikroorganismům) či pozměněným buňkám vlastního těla (nádorové buňky).

Letargie - volně přeloženo z řečtiny znamená zapomínání. V kontextu má víc významů např. letní spánek, abnormální netečnost, chorobnou spavost nebo lhostejnost.

Prevence - z latinského názvu přeloženo znamená předcházet. Jde o soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem aj. Má víc významů, dle kontextu.

Sonografie - také ultrazvuk. Lékařská sonografie je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání.

Žlázy s vnitřní sekrecí - neboli endokrinní systém je kontrolní systém endokrinních žláz, které vylučují chemické posly zvané hormony, které cirkulují v těle v krevním oběhu na ovlivnění vzdálených orgánů. Endokrinních žláz, které tvoří dohromady je v těle několik, každá produkuje určité hormony.


Diskuse (2 komentáře)

lili, (04. 04. 2011 16:30) Reagovat
:sad: :sad: :sad: :sad:
lili, (04. 04. 2011 16:31) Reagovat
:sad:
Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Štítná-žláza.biz
Kontakty